E-Katalogi
Skip Navigation Links

Urząd Zamówień Publicznych udostępnił usługę subskrypcji  ogłoszeń zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Usługa ta jest skierowana do przedsiębiorców zainteresowanych codziennym otrzymywaniem pocztą elektroniczną we wczesnych godzinach porannych wyników wyszukiwania interesujących przedsiębiorcę informacji o wszczętych przetargach.

Celem uruchomienia powyższej usługi jest przede wszystkim ułatwienie przedsiębiorcom (w szczególności małym i średnim przedsiębiorcom) dostępu do informacji o interesujących zamówieniach publicznych.

Uzyskanie informacji o przetargu bezpośrednio po opublikowaniu ogłoszenia wpływa niejednokrotnie na decyzję przedsiębiorcy o przystąpieniu do postępowania. Uzyskanie informacji o przetargu w nieodpowiednim czasie ogranicza przedsiębiorcy możliwości przygotowania i złożenia prawidłowej oferty. Czas pozyskania informacji jest bardzo istotny również ze względu na stosunkowo krótkie terminy składania ofert wyznaczane przez zamawiających dla postępowań ogłaszanych w BZP.

Uzyskanie jak największej liczby ważnych ofert w przetargu leży w interesie publicznym, albowiem zwiększa szansę udzielania zamówień na warunkach korzystnych pod względem ekonomicznym. Starania Urzędu zmierzają do zwiększania dostępności zamówień dla przedsiębiorców a tym samym realizowania celów ustawy podnoszenia konkurencyjności gospodarki, uzyskiwania efektywnych ekonomicznych wyników z przetargów oraz zwiększania przejrzystości wydatkowanych środków.

Instrument ma zatem zwiększyć konkurencję na rynku poprzez stworzenie szerszej szansy udziału przedsiębiorców w przetargach. Ma w założeniu doprowadzić również do zmniejszenia obciążeń samych przedsiębiorców związanych z wyszukiwaniem interesujących przetargów.

Usługa jest całkowicie bezpłatna
oraz dostępna dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców. Oczywiście tak jak dotychczas każdy z przedsiębiorców będzie mógł również samodzielnie wyszukiwać interesujące ogłoszenia poprzez wyszukiwarkę BZP.

Aby dołączyć do przedsiębiorców otrzymujących wiadomości z interesującymi ogłoszeniami należy założyć konto „Wykonawcy” na jednym z serwerów Portalu Centralnego UZP (pod adresem internetowym http://www.portal.uzp.gov.pl). Po przejściu procesu rejestracyjnego użytkownik powinien określić kryteria wyszukiwania na podstawie, których chce otrzymywać informacje. Po zdefiniowaniu profili, codziennie we wczesnych godzinach porannych subskrybent otrzyma pocztą elektroniczną wyniki kwerendy. Wszyscy użytkownicy usługi mogą dowolnie tworzyć i modyfikować trzy różne subskrypcje. Wiadomości zawierają tylko zamieszczone w BZP "Ogłoszenia o zamówieniu" (formularz ogłoszenia stanowiący załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych) z dnia poprzedzającego wysyłkę.

wytworzył: Sylwester Łącki data wytworzenia: 2011-02-18 10:26:00
opublikował: Sylwester Łącki data publikacji: 2011-01-12 08:29:44
zmodyfikował: Sylwester Łącki data modyfikacji: 2011-02-18 10:26:00
  rozwiń historię wersji ilość odwiedzin: 109299  
Skip Navigation Links